Loading...
Statistics

Գլխավոր - compass
www.compass-center.org/

Compass-center.org

Compass-center.org report, domain review

Last update: 2017-04-28 13:14:07

Redirect checking

 • Domain isn't redirected.

Language

 • Declared Language code: Hy
 • Detected Language code: Hy

SSL checking

 • HTTPS: isn't used.

Content Report

 • Number of letters: 87
 • Number of words: 100
 • Number of sentences: 72
 • Average words per sentences: 1
 • Number of syllables: 28
 • Syllables in words: 28
 • Average syllables in words: 0.28
 • Number of words in first three syllables: 3
 • Percentage of word / syllables: 3.00

Readability

 • Flesch–Kincaid Grade Level: 0.00
 • Flesch Reading Ease: 100.00
 • Coleman Liau Index: 0.00
 • Automated Readability Index (ARI): 0.00
 • Dale–Chall Readability: 1.60
 • SMOG Index: 4.40
 • Spache Readability: 1.60
 • Words not in Dale-Chall easy-word list: 10
 • Words not in Spache easy-word list: 10
Scores can be interpreted as shown in the table below:

Flesch–Kincaid Score | School Level

 • 90–100 | 5th grade: Very easy to read. Easily understood by an average 11-year-old student.
 • 80–89 | 6th grade: Easy to read. Conversational English for consumers.
 • 70–79 | 7th grade: Fairly easy to read.
 • 60–69 | 8th & 9th grade: Plain English. Easily understood by 13- to 15-year-old students.
 • 50–59 | 10th to 12th grade: Fairly difficult to read.
 • 30–49 | College: Difficult to read.
 • 0–30 | College graduate: Very difficult to read. Best understood by university graduates.

ARI: Score | Age

 • 1 | 5-6: Kindergarten
 • 2 | 6-7: First Grade
 • 3 | 7-8: Second Grade
 • 4 | 8-9: Third Grade
 • 5 | 9-10: Fourth Grade
 • 6 | 10-11: Fifth Grade
 • 7 | 11-12: Sixth Grade
 • 8 | 12-13: Seventh Grade
 • 9 | 13-14: Eighth Grade
 • 10 | 14-15: Ninth Grade
 • 11 | 15-16: Tenth Grade
 • 12 | 16-17: Eleventh grade
 • 13 | 17-18: Twelfth grade
 • 14 | 18-22: College

Dale–Chall Score: Easily understood by ...

 • 0.0 - 4.9: ... an average 4th-grade student or lower.
 • 5.0 – 5.9: ... an average 5th or 6th-grade student.
 • 6.0 – 6.9: ... an average 7th or 8th-grade student.
 • 7.0 – 7.9: ... an average 9th or 10th-grade student.
 • 8.0 – 8.9: ... an average 11th or 12th-grade student.
 • 9.0 – 10.0: ... an average 13th to 15th-grade (college) student.

Important Meta Datas

 • Meta Title: Գլխավոր - compass

Other Meta datas:

 • Name:
  Content: 0
 • Name: viewport
  Content: width=device-width, initial-scale=1.0
 • Name: twitter:card
  Content: summary
 • Name: twitter:description
  Content: Մասնակցային մոնիթորինգ` հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԿԱՅՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԻԶՈՒԱԼ ԲՅՈՒՋԵ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԿԱՅՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ ԳՅՈՒՄՐԻՈՒՄ Նորություններ Հայտարարություններ Տեղեկատվական հանդիպումների շարք ««Կոմպասս» կենտրոնը «Մասնակցային բյուջետավարում՝ հանուն բարեկեցիկ համայնքի» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպում է հանդիպումներ Ախուրյան համայնքի բնակիչների հետ, որի նպատակն է ներկայացնել իրականացված բյուջետային հետազոտության արդյունքները և հանդիպման ընթացքում բնակիչների հետ քննարկման…
 • Name: twitter:title
  Content: Գլխավոր - compass
 • Name: twitter:image
  Content: http://d32e07djqrb0lu.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/07081257/IMG_3151.jpg
 • Name: google-site-verification
  Content: 3sOWQ9S5sT40QX72s1JJi0w-C8gWQfGxoL3Jhq3D-zc
 • Name: generator
  Content: Powered by Slider Revolution 5.4.1 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface.
 • Name: msapplication-TileImage
  Content: http://compass-center.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/cropped-cropped-Untitled-1-270x270.png

Html Elements

 • <div> : 388
 • <meta> : 211
 • <a> : 101
 • <link> : 52
 • <li> : 44
 • <p> : 42
 • <script> : 41
 • <img> : 30
 • <span> : 22
 • <h2> : 15
 • <h3> : 11
 • <ul> : 11
 • <br> : 7
 • <h4> : 4
 • <svg> : 4
 • <path> : 4
 • <style> : 4
 • <em> : 2
 • <strong> : 2
 • <iframe> : 2
 • <header> : 2
 • <nav> : 2
 • <b> : 1
 • <footer> : 1
 • <aside> : 1
 • <article> : 1
 • <button> : 1
 • <title> : 1
 • <noscript> : 1
 • <html> : 1
 • <i> : 1
 • <body> : 1
 • <input> : 1
 • <form> : 1
 • <head> : 1

Html Classes

 • "fl-node-content" : 40
 • "menu-item" : 30
 • "menu-item-object-pag..." : 24
 • "menu-item-type-post_..." : 24
 • "fl-module-content" : 18
 • "fl-module" : 18
 • "fl-photo-img" : 17
 • "fl-col-content" : 16
 • "fl-photo-content" : 16
 • "fl-photo-align-cente..." : 16
 • "fl-col" : 16
 • "fl-photo" : 16
 • "size-full" : 15
 • "fl-post-carousel-pos..." : 13
 • "fl-post-carousel-tex..." : 13
 • "fl-post-carousel-con..." : 13
 • "fl-post-carousel-tit..." : 13
 • "fl-photo-crop-circle" : 13
 • "fl-post-carousel-ima..." : 13
 • "fl-row-full-width" : 12
 • "fl-col-group" : 11
 • "clearfix" : 10
 • "fl-heading" : 8
 • "fl-module-heading" : 8
 • "fl-slide-foreground" : 8
 • "fl-slide" : 8
 • "fl-heading-text" : 8
 • "fl-col-small" : 8
 • "fl-slide-content" : 7
 • "fl-slide-content-wra..." : 7
 • "fl-slide-text" : 7
 • "fl-clear" : 6
 • "fl-row" : 6
 • "menu-item-has-childr..." : 6
 • "sub-menu" : 6
 • "fl-row-content-wrap" : 6
 • "menu-item-object-cus..." : 6
 • "menu-item-type-custo..." : 6
 • "fl-row-content" : 6
 • "row" : 5
 • "container" : 5
 • "col-sm-12" : 5
 • "fl-slide-mobile-phot..." : 4
 • "fl-slide-mobile-phot..." : 4
 • "fl-slide-text-left" : 4
 • "fl-row-bg-none" : 4
 • "fl-slide-title" : 4
 • "fl-slide-bg-photo" : 4
 • "size-medium" : 4
 • "fl-slide-text-center" : 4
 • "fl-rich-text" : 3
 • "fl-module-rich-text" : 3
 • "fl-callout-text" : 3
 • "hover_of_href_of_hom..." : 3
 • "aligncenter" : 3
 • "col-md-12" : 3
 • "fl-callout-text-wrap" : 3
 • "fl-callout-photo" : 3
 • "fl-callout-title-lin..." : 3
 • "fl-callout-center" : 3
 • "fl-callout-has-photo" : 3
 • "fl-callout-photo-abo..." : 3
 • "a_col139" : 3
 • "fl-module-callout" : 3
 • "fl-callout-title" : 3
 • "fl-callout-content" : 3
 • "fl-callout" : 3
 • "fl-slide-bg-link" : 2
 • "fl-post-feed-image" : 2
 • "fl-post-feed-title" : 2
 • "fl-post-feed-header" : 2
 • "attachment-medium" : 2
 • "wp-post-image" : 2
 • "fl-row-bg-photo" : 2
 • "wp-image-147" : 2
 • "fl-post-feed-content" : 2
 • "fl-post-feed-has-ima..." : 2
 • "fl-post-feed-post" : 2
 • "fl-content-slider-wr..." : 2
 • "fl-content-slider" : 2
 • "fl-post-carousel-svg..." : 2
 • "fl-slide-0" : 2
 • "fl-slide-1" : 2
 • "fl-content-slider-sv..." : 2
 • "fl-slide-3" : 2
 • "fl-slide-2" : 2
 • "fl-module-content-sl..." : 2
 • "buttonporj" : 2
 • "menu-item-164" : 2
 • "menu-item-498" : 2
 • "menu-item-163" : 2
 • "menu-item-750" : 2
 • "menu-item-162" : 2
 • "fl-page-header-logo" : 2
 • "menu-item-166" : 2
 • "menu-item-165" : 2
 • "menu-item-169" : 2
 • "menu-item-172" : 2
 • "menu-item-170" : 2
 • "menu-item-171" : 2
 • "menu-item-168" : 2
 • "fl-logo-img" : 2
 • "menu-item-751" : 2
 • "nav" : 2
 • "navbar-default" : 2
 • "fl-page-nav-collapse" : 2
 • "navbar-collapse" : 2
 • "collapse" : 2
 • "navbar" : 2
 • "fl-nav" : 2
 • "fl-page-nav-wrap" : 2
 • "menu" : 2
 • "navbar-right" : 2
 • "fl-page-nav" : 2
 • "navbar-nav" : 2
 • "menu-item-173" : 2
 • "menu-item-977" : 2
 • "lang-item" : 2
 • "fa" : 2
 • "page" : 2
 • "a_aboutus" : 2
 • "fl-page-nav-right" : 2
 • "fl-page-header" : 2
 • "fl-page-header-wrap" : 2
 • "fl-page-header-conta..." : 2
 • "fl-page-header-row" : 2
 • "fl-post-carousel-gri..." : 1
 • "wp-image-188" : 1
 • "wp-image-2216" : 1
 • "fl-post-carousel-wra..." : 1
 • "a_destinations" : 1
 • "fl-node-571dc7c31f29..." : 1
 • "fl-node-571785462f53..." : 1
 • "fl-module-post-carou..." : 1
 • "fl-page-footer-wrap" : 1
 • "ourteam" : 1
 • "fl-post-carousel" : 1
 • "wp-image-186" : 1
 • "fl-widget" : 1
 • "widget_text" : 1
 • "fl-page-footer-widge..." : 1
 • "wp-image-2220" : 1
 • "wp-image-2210" : 1
 • "textwidget" : 1
 • "a_fot" : 1
 • "alignleft" : 1
 • "wp-image-187" : 1
 • "fl-page-footer-widge..." : 1
 • "a_contus" : 1
 • "fl-page-footer-widge..." : 1
 • "wp-image-351" : 1
 • "fl-node-5717949830e4..." : 1
 • "fl-node-571793bbd4d3..." : 1
 • "fl-node-57590901ad96..." : 1
 • "fl-node-571794983133..." : 1
 • "fl-node-57590901bf1d..." : 1
 • "fl-node-57590901be94..." : 1
 • "wp-image-177" : 1
 • "fl-node-5717970e0a5c..." : 1
 • "fl-row-bg-overlay" : 1
 • "fl-node-575908f4ee3b..." : 1
 • "fl-node-575908f4ee37..." : 1
 • "fl-node-571794982179..." : 1
 • "fl-node-571796f75e5e..." : 1
 • "fl-node-575908f4ee2d..." : 1
 • "fl-node-575908f4ee32..." : 1
 • "fl-node-575908f4ee24..." : 1
 • "fl-node-575908f4ee29..." : 1
 • "fl-node-571785462f27..." : 1
 • "fl-node-57179498313b..." : 1
 • "fl-node-57590901ae27..." : 1
 • "wp-image-242" : 1
 • "fl-node-571796f75e9a..." : 1
 • "wp-image-1741" : 1
 • "wp-image-353" : 1
 • "wp-image-357" : 1
 • "wp-image-2207" : 1
 • "wp-image-356" : 1
 • "wp-image-2213" : 1
 • "wp-image-352" : 1
 • "wp-image-355" : 1
 • "fl-node-571794983142..." : 1
 • "wp-image-48" : 1
 • "fl-node-5717979a0291..." : 1
 • "carousel-next" : 1
 • "fl-node-571798391a41..." : 1
 • "fl-post-carousel-nav..." : 1
 • "carousel-prev" : 1
 • "wp-image-179" : 1
 • "size-large" : 1
 • "slider-next" : 1
 • "col-md-4" : 1
 • "fl-page-header-logo-..." : 1
 • "fl-page-nav-col" : 1
 • "col-md-8" : 1
 • "fl-page-nav-toggle-i..." : 1
 • "fl-page-header-prima..." : 1
 • "lang-item-first" : 1
 • "lang-item-15" : 1
 • "lang-item-hy" : 1
 • "current-lang" : 1
 • "navbar-toggle" : 1
 • "fa-bars" : 1
 • "fl-content" : 1
 • "fl-post" : 1
 • "post-5" : 1
 • "type-page" : 1
 • "fl-content-full" : 1
 • "fl-page-content" : 1
 • "fl-page-nav-search" : 1
 • "fa-search" : 1
 • "fl-search-input" : 1
 • "lang-item-en" : 1
 • "lang-item-12" : 1
 • "wpb-js-composer" : 1
 • "js-comp-ver-5.1" : 1
 • "vc_responsive" : 1
 • "fl-page" : 1
 • "fl-full-width" : 1
 • "fl-preset-default" : 1
 • "page-template-defaul..." : 1
 • "page-id-5" : 1
 • "page-parent" : 1
 • "fl-builder" : 1
 • "fl-page-header-fixed" : 1
 • "fl-page-logo-wrap" : 1
 • "fl-page-bar-row" : 1
 • "text-center" : 1
 • "fl-page-bar-text" : 1
 • "fl-page-bar-text-1" : 1
 • "fl-page-bar-containe..." : 1
 • "fl-page-bar" : 1
 • "col-md-3" : 1
 • "fl-page-fixed-nav-wr..." : 1
 • "col-md-9" : 1
 • "status-publish" : 1
 • "hentry" : 1
 • "fl-node-57177a89362f..." : 1
 • "fl-node-57177c712612..." : 1
 • "fl-node-57177c712640..." : 1
 • "fl-node-57177c7125f0..." : 1
 • "fl-node-57177a8938c1..." : 1
 • "fl-node-57177a89364d..." : 1
 • "fl-node-571776c8b1da..." : 1
 • "fl-post-feed" : 1
 • "fl-post-grid-sizer" : 1
 • "fl-node-57177a4f0f79..." : 1
 • "fl-node-57177c7d791f..." : 1
 • "fl-node-57177c7d7955..." : 1
 • "fl-node-57177cc22386..." : 1
 • "fl-node-571784c976bb..." : 1
 • "fl-node-571784c976e5..." : 1
 • "fl-node-571784c9769e..." : 1
 • "fl-node-57177c7d7960..." : 1
 • "wp-image-135" : 1
 • "fl-node-57177c85a3a0..." : 1
 • "fl-node-57177c7d795b..." : 1
 • "fl-node-57177ca0a5b6..." : 1
 • "newscontent" : 1
 • "fl-module-post-grid" : 1
 • "fl-node-571771b28b5a..." : 1
 • "fl-node-571771b28b92..." : 1
 • "slihed" : 1
 • "fl-node-571771b284f2..." : 1
 • "fl-node-571771b28526..." : 1
 • "fl-builder-global-te..." : 1
 • "fl-post-content" : 1
 • "fl-builder-content" : 1
 • "fl-builder-content-5" : 1
 • "wp-image-1601" : 1
 • "wp-image-1605" : 1
 • "fl-node-5717745095a1..." : 1
 • "fl-node-571774509e4a..." : 1
 • "fl-node-571774509e70..." : 1
 • "fl-node-57177450955c..." : 1
 • "home" : 1
 • "slider-prev" : 1
 • "wp-image-8" : 1
 • "wp-image-9" : 1
 • "fl-content-slider-na..." : 1
 • "fl-node-571785462462..." : 1

Links

We found a total of 43 different links.
External dofollow links:
12
Internal dofollow links:
31

External dofollow

Number of External dofollow links: 12

 • Href: http://compass-center.digitalpomehost.com/hy/vizual-bujet/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.digitalpomehost.com/hy/hamajnqajin-buje/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.digitalpomehost.com/hy/the-development-of-regional-and-local-self-government/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.digitalpomehost.com/hy/business-development/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.digitalpomehost.com/hy/application-1-1/
  Title: ՈՐՊԵՍ ՓՈՐՁԱԳԵՏ
  Count: 1
 • Href: http://compass-center.digitalpomehost.com/hy/application-1/
  Title: ՈՐՊԵՍ ՓՈՐՁՆԱԿ
  Count: 1
 • Href: http://gyumribudget.am/view/1
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.digitalpomehost.com/hy/innovative-hy/
  Count: 2
 • Href: http://armagro.am/
  Count: 2
 • Href: https://www.facebook.com/Compass-Research-Training-and-Consultancy-Center-661124677300768/?fref=nf
  Count: 1
 • Href: https://twitter.com/CompassNgo
  Count: 1
 • Href: http://digitalpomegranate.com/
  Title: Digital Pomegranate
  Count: 1

Internal dofollow

Number of Internal dofollow links: 31

 • Href: http://compass-center.org/hy/home
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/about-us/
  Title: Մեր մասին
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/our-partner/
  Title: Մեր գործընկերները
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/activities/
  Title: Գործունեություն
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/socio-economic-and-demographic-researches/
  Title: Սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական հետազոտություններ և շահերի պաշտպանություն
  Count: 5
 • Href: http://compass-center.org/hy/business-development/
  Title: Ձեռներերության զարգացում
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/the-development-of-regional-and-local-self-government/
  Title: Համայնքային և տեղական ինքնակառավարման զարգացում
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/news/
  Title: Նորություններ
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/notice/
  Title: Հայտարարություններ
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/gallery/
  Title: Պատկերասրահ
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/researches/
  Title: Հրապարակումներ
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/hy/blog/
  Title: Բլոգ
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/contact/
  Title: Կապ
  Count: 3
 • Href: http://compass-center.org/en/home-en/
  Title: English
  Count: 1
 • Href: http://compass-center.org/hy/home/
  Title: Հայերեն
  Count: 1
 • Href: #
  Count: 4
 • Href: http://compass-center.org/hy/%d6%84%d5%b0%d5%af-%d5%bd%d5%b8%d6%81%d5%b1%d5%a5%d5%bc%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
  Title: «ՔՀԿ ձեռնարկատիրական գործունեության կարողությունների և զարգացման կարիքների հետազոտություն»
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/%d5%b4%d5%a1%d5%b4%d5%ac%d5%b8_%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
  Title: ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a5-%d5%a2%d5%a1%d5%a4%d5%a5%d5%b5%d5%a1%d5%b6/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/%d5%a3%d6%80%d5%ab%d5%b7%d5%a1-%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%bd%d5%a5%d6%83%d5%b5%d5%a1%d5%b6/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/alvina-ghazaryan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/shushan-boyakchyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/grigor-avetisyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/shushan-boyakhchyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/karen-petrosyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/gharib-harutyunyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/artashes-boyajyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/hasmik-hakobyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/gajane-avetisyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/haykaram-drmeyan/
  Count: 2
 • Href: http://compass-center.org/hy/karen-rafayelyan/
  Count: 2